boodschap uit de natuur

‘voor burnout of PTSS moet je toch wel een bepaald typetje zijn’

Boodschap uit de Natuur

Een week na de heftige storm die over het land raasde, liep ik in het bos. Overal lagen losse takken en zag ik omgewaaide bomen. De wind had goed huis gehouden. Hoge bomen, smalle bomen, dikke takken, bomen met wortel en al, het maakte niet uit; groot of klein was geknakt of omver. Zo ook op dit pad waar een paar bomen als dominosteentjes om leken te zijn gegaan. Een relatief dun boompje bovenop een knoepert die met wortel en al omgegaan was. Eromheen een verscheidenheid aan bomen die zich niet staande wisten te houden tijdens de enorme storm. En dat zette me aan het denken.

Hoe sterk moet je zijn om niet om te gaan? Wat zegt het als jij die boom bent met mega wortels en toch omgaat? Wie of wat sleur jij mee in jou storm? Welke boom symboliseert jou?

 

Het deed me denken aan een uitspraak die ik wel eens hoor:

      'voor burnout of PTSS moet je toch wel een bepaald typetje zijn'

Kijkend naar het slagveld van bomen denk ik aan de onwetendheid, vooroordelen en overtuigingen die ten grondslag liggen aan dat soort uitspraken. De bomen chaos heeft me weer inzichten gegeven. Verrast van wat de natuur aan vragen en antwoorden biedt, vervolg ik mijn wandeling en verwonder me over de toepasbare symboliek voor in mijn eigen leven: dank je Moeder Natuur!

No Comments Yet.

Leave a comment