integratieve gezondheidszorg

integratieve gezondheidszorg

best of two worlds!

In de 33 jaar waarin ik werkzaam ben geweest in de reguliere gezondheidszorg, heb ik ervaren dat er meer is dan uitgebreid onderzoek doen, medicatie voorschrijven en opereren. Dat soms met wat extra aandacht en doorvragen het helemaal niet nodig was geweest. Kostbare en soms pijnlijke onderzoeken en behandelingen werden verricht om arts en patiënt gerust te stellen of omdat het protocol dat voorschreef.

Vooral op de ambulance ervoer ik dat een groot percentage van de meldingen voortkwam uit stress, angst, paniek of niet goed voorgelicht zijn. Niet altijd konden we met uitleg en geruststelling af, het protocol of de geconsulteerde arts vroeg om verder onderzoek, ook wanneer de casuistiek duidelijk niet medisch was maar psychosomatisch. Dit zijn lichamelijk klachten die verergeren door psychische of sociale factoren. De klacht is serieus zoals pijn op de borst, benauwdheid, pijn in buik of hoofd maar medisch is er geen verklaring voor of aandoeningen die verergeren door omstandigheden.

Mijn medisch dossier zit vol met psychosomatische aandoeningen en aandoeningen die verergeren door leefstijl, spanning en stress. Niets om me voor te schamen! Het was onwetendheid. Geen van mijn specialisten legde de link met oud opgeslagen spanning ( vroeg-kinderlijk trauma) waardoor mijn lichaam altijd in de actie stand/ waakstand stond en uitgeput was, mij ziek maakte.

Door lichaamsgerichte therapieën te volgen kreeg ik mijn lichaam weer tot rust en verdwenen sommige klachten zoals hoge bloeddruk en migraine als sneeuw voor de zon. Mijn reumatische klachten en ritmestoornis verminderde in heftigheid en frequent.

Vanaf 2014 begeleid ik zelf mensen met lichamelijke en psychische klachten vanuit een holistische visie, alles hangt samen! De resultaten zijn vaak enorm verrassend! Daarom ben ik voorstander van integratieve gezondheidszorg: reguliere zorg met complementaire zorg combineren.

Waar is de patiënt, cliënt, JIJ het beste mee geholpen?

Heb je medische klachten consulteer dan altijd een arts omdat geen van de methodes die ik begeleid reguliere medische zorg vervangt. De combinatie reguliere zorg en alternatieve zorg kunnen echter zeer succesvol zijn!

Ook binnen de psychische hulpverlening is de combinatie complementair aan elkaar. Waar veel reguliere psychotherapieën via cognitie ( het denkbrein) begeleidt, de zogenaamde top-down therapie, waarbij de emoties vanuit het verstand worden benaderd , werken veel alternatieve therapieën, zoals de methodes waar ik mee werk, vanuit bottum-up: de benadering is vanuit gevoel, sensaties, het autonome zenuwstelsel.

Ook hierbij is in mijn ogen de combinatie:

'the best of two worlds!'

2019 Coachpraktijk TSR 1 jaar in gezondheidscentrum Oosterstraat!

vroeger sloot je ogen, nu open je ze
en waar je vroeger weer leven gaf, geef je nu inzichten het leven zelf te nemen...

Geraakt door deze woorden van een dierbare... We mijmerde over mijn carriëre switch. Na ruim dertig jaar (acute) gezondheidszorg opende ik, precies een jaar geleden, de deuren van mijn coachpraktijk in het Gezondheidscentrum Oosterstraat.
Wat een jaar is het geweest! Binnen en buiten de praktijk bijzondere mensen ontmoet, mooie samenwerkingen aangegaan en leuke opdrachten uitgevoerd. Geraakt door de processen van mijn cliënten en vooral daar ook veel van geleerd!


Dankbaar voor al die lessen, mooie momenten en mooie mensen!
Dankbaar dat mijn praktijk groeit en steeds meer vorm krijgt!
Dank aan allen die mij op welke wijze dan ook geholpen hebben en ik kijk uit naar nog meer uitbreiding, ontwikkeling en samenwerking!


Ook mijn ogen zijn nog verder open gegaan en neem het leven meer en meer!

gezondheidscoach Baarn

No Comments Yet.

Leave a comment