wat zijn life-events

Wat zijn life-events

Life-events zijn gebeurtenissen in je leven die positief of negatief het gevoel van geluk en tevredenheid beïnvloed.  Wat er in je leven gebeurt heb je niet altijd zelf in de hand.  Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een dierbare, je werk of je gezondheid. Je leven staat op z'n kop en je komt tijdelijke in een overlevingsmodus terecht. Sommige gebeurtenissen zijn zo heftig dat het je niet meer loslaat of een opeenstapeling van gebeurtenissen zorgen ervoor dat je uit balans raakt.

Volgens de Social Readjustment Rating Scale (Holmes en Rahe, 1967) zijn dit de ' Life-Events' die de meeste aanpassingen vergen en daarmee de meeste stress veroorzaken:

1. Dood van echtgenoot/ echtgenote

2. Echtscheiding

3. Scheiding van tafel en bed

4. Gevangenisstraf

5. Dood van een familielid

6. Persoonlijke ziekte of verwonding

7. Huwelijk

8. Ontslagen worden

9. Echtelijke verzoening

10. Met pensioen gaan

11. Verandering in de gezondheid van een familielid

12. Zwangerschap

13. Problemen met sex

14. De intrede van een nieuw gezinslid

15. Zakelijke aanpassingen

16. Verandering in financiële situatie.

17. Dood van een goede vriend

18. Ander werk gaan doen.

19. Verandering in aantallen meningsverschillen met partner

20. Hypotheek van meer dan $10,000

TSR kan je ondersteunen in het terug pakken van je balans en  in het maken van keuzes.

No Comments Yet.

Leave a comment