Het 'HEEL in je Lijf' traject van Angelique Pollen en Jet Lim heeft me meer gevoel in mijn lijf en bewustzijn daarover gebracht. Ik voel nu beter wat ik wil en richt me minder op mijn ratio.
Het was voor mij een sleutel om informatie uit mijn lijf te halen, in plaats van uit mijn hoofd. Het was mateloos interessant, vaak ook verrassend, en helpt me bewuster te leven.
Het bracht voor mij vernieuwende benaderingen met een bijzondere synergie. Ook zorgt de unieke combinatie van twee therapeuten voor verschillende invalshoeken en dus nog meer nuance en inzichten.