Rouw & verlies

Rouw & Verlies begeleiding

verlies van dierbare, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van levensfase

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw...
Het verlies kan een grote inbreuk op je bestaan maken waar je in het algemeen met steun van vrienden en familie goed door heen komt.
De fases van volgens Kübler-Ross worden geheel of gedeeltelijk doorlopen: ontkenning, protest, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Volgorde, tijds duur en intensiteit verschilt per persoon. Iedereen verwerkt rouw op zijn eigen manier.
Als je niet goed in staat bent het verdriet te verwerken, als je vast loopt, kan er een blijvende depressie of aanpassingsstoornis ontstaan. Rouw is geen ziekte maar het kan je wel ziek maken.

ROUW IS DE PRIJS DIE JE BETAALT VOOR HECHTING

Blijf je een onbestemd gevoel houden, gespannenheid, verlies in belangstelling in omgeving, contacten, werk of ervaar je lichamelijke klachten of is er niemand waar je je gevoelens mee kan bespreken dan kan verliesbegeleiding je weer in beweging helpen.

Door het jarenlang begeleiden van mensen in de acute fase van verlies heb ik ervaren dat elk verlies wisselende rouwprocessen brengt. De intensiteit en zelfs het moment kan sterk verschillen per persoon. Sommige mensen verwerken rouw soms pas jaren later. Alles is mogelijk maar soms is het fijn erbij geholpen te worden. Je doet het alleen maar je hoeft het niet alleen te doen! Natuurcoaching is hierbij erg effectief.

rouw & verlies begeleiding ex-patiënten en dierbaren

Begeleiding na ziekenhuisopname voor patiënt en dierbaren:

Als particuliere verpleegkundige heb ik veel mensen en hun dierbare begeleid in het stervensproces, verlies van geheugen bij b.v. ziekte van Alzheimer en chronisch zieken.
Ook in het ziekenhuis en met name op de intensive-care bestond mijn werk voor een deel uit het begeleiden van mensen en hun dierbare in de laatste levensfase. Het verlies van gezondheid, mobiliteit door verlammingen (CVA, ALS, dwarslaesie, Guillan-Barre etc) , verlies van ledematen, verlies van veiligheid en eigenwaarden ( uiterlijkheden) bij kanker en chronische ziekten. Verlies van vertrouwen en gevoel van veiligheid door complicaties of fouten in de zorg. Traumatische ervaringen bij behandelingen ervaren door patiënt zelf of getuigen.
Het niet kunnen herinneren van de intensive care fase, ‘een gat‘ in het geheugen hebben kan ook erg belemmerend zijn. Het niet kunnen oppakken van je leven na een intensive care opname komt veel voor en wordt omschreven als het Post Intensive Care Syndroom (klik hier voor filmpje PICS)

Begeleiding na ambulancezorg:

Binnen de ambulancezorg merk ik dat de hectiek rondom een acuut gebeuren traumatisch kan zijn. Alle gevoel van veiligheid en vertrouwen in gezondheid valt in ene weg als jij of je dierbare getroffen wordt door noodlot, dit kan erg verlammend werken.
Zo zijn er talloze  situaties waarbij gevoelens van trauma, rouw en verlies onvermijdelijk zijn.

Heb jij een ervaring waar je nog last van hebt of een situatie waarin je begeleidt wilt worden neem dan vrijblijvend contact met me op.

TRE en rouwverwerking