wat is trauma?

Ingrijpende gebeurtenissen leiden soms tot klachten die het functioneren ernstig kunnen belemmeren. Burn-out en PTSS kunnen het gevolg zijn als een trauma niet goed verwerkt wordt. Om dit te voorkomen heb ik TSR opgezet, een coach traject die zowel preventief als curatief werkt.

Wat is nou eigenlijk een traumatische ervaring?

‘ levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel en bedreiging van de fysieke integriteit’  zijn traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij aan een ernstig ongeval, seksueel misbruik, verlies van dierbare, werk, gezondheid, oorlogsslachtoffers, overval en dergelijken.
De ervaring kan acuut dan wel chronisch zijn en geeft een scala aan klachten zoals hyperventilatie en hartkloppingen.
Wat voor de een als traumatisch wordt ervaren hoeft voor de ander niet zo te zijn, ook de reactie erop verschilt per persoon. Daardoor is het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis per persoon verschillend.

Wat gebeurt er met je als je een traumatische ervaring mee maakt?

Van oudsher reageren we op gevaar door te vechten of te vluchten. Zoals dieren die regelmatig met de dood bedreigd worden maar zelden getraumatiseerd raken. Instinctief weten zij de intense energie die vrijkomt te reguleren en te ontladen. Echter heeft ons rationele deel onze hersenen geblokkeerd om tot een volledige ontlading te komen door ons bijvoorbeeld  ‘groot te houden’ of  ’door te zetten’. De lading blijft dus in ons systeem zitten. Hier door raakt ons sympathisch zenuwstelsel geactiveerd met gevolg van een verhoogde hartslag, ademhaling, verhoogde spierspanning. Als we deze dreiging blijven waarnemen dan blijft het sympathische zenuwstelsel geactiveerd en wordt deze dominant ten opzichten van het parasympathische met gevolg van allerlei klachten doordat het steeds geprikkeld blijft. De reactie van het sympatisch zenuwstelsel is tijdens de dreiging nodig maar blijft deze ‘ aan staan’ dan ontstaan er problemen. Zie het overbelaste sympathische zenuwstelsel als een auto waarin je continue gas (sympatisch) geeft terwijl je met je andere voet op de rem (parasympatisch) staat. De toerenteller staat in het rood en de motor raakt beschadigt. Het gas pedaal mag minder ingedrukt worden en de voet mag van de rem om de toerenteller weer in het groen te krijgen om zo beschadiging van de motor te voorkomen. In ons lijf werkt dat ook zo, het sympathische zenuwstelsel mag gas terug nemen en het parasympatische zenuwstelsel mag minder op de rem trappen om in balans te komen.

TSR richt zich op het in balans brengen van je zenuwstelsel door het te ontladen en het verminderen van stress.

Stress is puur het ervaren van dreiging. Deze dreiging kan reëel zijn , de ongeconditioneerde response of niet reëel, de geconditioneerde response . Door bewust te worden van de stressor en deze te ontkrachten kan je PTSS en burn-out voorkomen.

No Comments Yet.

Leave a comment